Elektronische Medicijndispencer

De medicijndispencer is een elektronische medicijnendoos. Als het voor u tijd is om medicijnen in te nemen gaat de medicijndispencer piepen en er gaat een lichtje knipperen. Vervolgens drukt u op een knop en een zakje met medicijnen rolt uit de medicijndispencer. Het zakje is reeds geopend; alleen de medicijnen moeten nog ingenomen worden. Het is een eenvoudige manier om ervoor te zorgen dat u op het juiste moment de juiste medicatie inneemt. Heeft u het signaal niet gehoord of gezien dan neemt een professionele zorgverlener contact op met u. De medicijndispenser wordt geleverd in samenwerking met de thuiszorgorganisatie en de apotheek.

Medicijndispencer