Cameratoezicht voor ouderen en senioren

Wonior monteert een videocamera bij u thuis. Indien u onrustig slaapt of als het nodig is dat iemand regelmatig controleert of het wel goed met u gaat, kan door speciaal medisch opgeleide medewerkers, vanuit een zorgcentrale, een oogje in het zeil gehouden worden. Natuurlijk met goede afspraken om uw privacy te respecteren.

Cameratoezicht