Rookmelder, hittemelder en brandgasmelder

Brand is voor iedereen gevaarlijk, zeker als u minder mobiel bent. De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Men wordt niet wakker van de rooklucht en doordat de rook veel giftige gassen bevat, raakt men snel in een diepe bewusteloosheid. Rookmelders zijn daarom van levensbelang. In woningen zijn rookmelders de meest gebruikte brandbeveiligers. Er zijn ook mogelijkheden om een brandgasmelder te plaatsen. Het voordeel hiervan is dat ze ook alarm slaan bij slecht functionerende CV ketels en geisers. Verder zijn er mogelijkheden om rookmelders te koppelen aan een alarmcentrale. Bij een koppeling met een alarmcentrale krijgt de geprogrammeerde ontvanger een geautomatiseerde melding. Levering en montage vindt plaats volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Rookmelder