Uw veilig voelen in uw eigen huis?

Uw huis moet een plek zijn waar u zich altijd veilig voelt. Helaas voelen senioren zich dat niet altijd. Veiligheid is ook een absolute voorwaarde om senioren actief mee te laten doen in de samenleving. U kunt veel doen om het gevoel van veiligheid te vergroten d.m.v. bijvoorbeeld goed hang- en sluitwerk, deurspion of een inbraakmelder.

Veiligheid